- Det er ein uhaldbar situasjon at så mange vert utsett for nestenulukker

Av