Rossnos er den høgste og mest særprega nuten kring Odda. Den er «heilag» for mange oddingar!

Av