Katastrofescenario for Opo og Oddasamfunnet utan rot i verkelegheita

Av

Det er å skyta høgt over målet når Bakke framhevar at ei smeltande Folgefonn kan føra til katastrofevassføringar i Opo.