Vurderer å bruka 800.000 på rask opning av sykkelattraksjon

– Å få dette til er heilt avgjerande for det lokale næringslivet.