Vebjørn (36) er ny skogbruksleiar

Vestskog SA har tilsett Vebjørn Enerstvedt som skogbruksleiar på Voss og i Indre Hardanger.