Voss utfordrar Hardangerrådet til å starta avvikling av rådet i si noverande form - alternativt melder Voss seg ut

Måndag 18. mai skal Hardangerrådet ta stilling til regionrådet si framtid frå 2021. Rådsordførar følgjer fleirtalet av medlemskommunane i si tilråding.