– Voss stiller vilkår som i realiteten inneber nedbemanning og nedlegging av dagens Hardangerråd

Roald Aga Haug (Ap) meiner at Voss stiller krav om medlemskap i Hardangerrådet som i realiteten inneber nedbemanning og nedlegging av dagens råd.