Voss og Hardanger fann ikkje saman: - Ikkje ei kald skulder frå oss

Voss vil ikkje at organiseringa av Hardangerrådet held fram som i dag.