Vøringsfossen med rekordhøg vassføring: - Det er eit paradoks

Ikkje berre sjølve hovudfossen i Måbødalen, men òg vassdrag i nærleiken fører store mengder vatn no når snøsmeltinga har fått fart på seg.