Villreinforskar: – Bruken av Vestvidda kan verta annleis

Endra arealbruk og kalvingstidspunkt kan vera nokre av konsekvensane om ein tek ut storbukken.