Vilje til regionsamarbeid

Artikkelen er over 2 år gammel

Ordførarar frå Hardangerrådet, Sogn regionråd, Voss og Vaksdal møttest 9. januar for å snakka om moglegheiter for tettare samarbeid når fylkesgrensa forsvinn.