Vil til bunns i kartmysteriet

Vil i dialog med Vegvesenet om tunnelarbeidene og til bunns i kartmysteriet som får bilister til å velge lengre kjøreruter.