Vil skape ny sosial møteplass for tilflyttarar

Fredag føremiddag fortalde dagleg leiar Anna Gursli Langesæter om kva Næringshagen i Ullensvang kan tilby bedrifter, samt om nokre av prosjekta dei no har på gang.