Vil selje gamal ferjekai for to millionar

Bruravik ferjekai, som sidan Hardangerbrua opna i 2013 stort sett har stått ubrukt, blir no lagt ut for sal på den opne marknaden.