Vil politikarane ta vare på valfridommen til foreldra og la dei framleis få velja kor mange dagar borna skal gå i barnehage og SFO?

Av