Samferdselsministeren vil at det skal innføres krav om at alle nye, tunge varebiler som anskaffes av det offentlige fra nyttår, skal være nullutslippsbiler.

– For å nå klimamålene vi har satt oss under Parisavtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Noe av det vi må gjøre, er i større grad å gå over til nullutslippskjøretøy der det er mulig. Her må offentlig sektor gå foran, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Fra før er det innført krav til nullutslipp ved offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022, for lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025.

Nå ønsker samferdselsministeren at kravene også skal gjelde for tunge varebiler fra 2023. Tunge varebiler defineres i denne sammenhengen som varebiler med en egenvekt på over 1.785 kilo, men under 3,5 tonn i tillatt totalvekt.

Statens vegvesen sender torsdag forslaget på høring på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

(©NTB)