– Skiseiling/kiting i feile områder er en katastrofe for villreinen. «Mennesket med kjempeørnen» kan fort bli dyrenes svøpe, heter det i en pressemelding fra Ruben M. Oddekalv.

Lederen i Norges Miljøvernforbund ber departementet få på plass nødvendige bestemmelser for et forbud mot kiting snarest. Miljøvernforbundet mener at det må være akseptabelt å omdirigere og endre traseer slik at man kan beskytte villreinens leveområder.

– Menneskers bruk av naturen er blitt vesentlig større og mange nye grupper av brukere er kommet til. Antallet naturbrukere i villreinens områder som stadig trenger dypere inn på dyrenes territorier bidrar til å ødelegge villreinens muligheter til å gjennomføre sine naturlige sesongtrekk mellom beiteområder/kalvings områder som er nedarvet gjennom tusener av år, heter det videre i pressemeldingen.

Det blir også vist til at dette spesielt haster på Hardangervidda, der en også kommer med konkret forslag til gjennomføring:

«Det kan må være formålstjenlig og fornuftig å skjerme områdene sør for RV7. I områdene nord for RV7 er det på grunn av CWD situasjonen lite ønskelig at villrein oppholder seg og skiseiling/kiting kan være «positivt».