Vil gjere store endringar i busstilbodet i Odda

Onsdag skal fylkesadministrasjonen i vestland orientere politikarane i hovudutval for samferdsel og mobilitet om kva som er vegen vidare for «HentMeg»-bussen i Odda.