Vil endre biloppstillingsmønsteret ved Utne ferjekai

Vestland fylkeskommune ønsker å samle både bilane som skal til Kvanndal og bilane som skal til Kinsarvik i dagens fire oppstillingslinjer for ferjeturen til Kvanndal.