Vil bidra til heilskap i Odda og ber om innspel om korleis du vil ha ditt Odda

– Smelteverkstomta har vore aktuell i fleire år. Gjennom vårt masterprosjekt er det realistiske mogleg-heiter til å vera med å påverka. For å legga til rette for ei heilskapleg utforming av området ønsker me å skapa ein betre forbindelse mellom tomta og resten av sentrum.