Oppslaget i Jakt & Fiske går over seks sider, og bladet har tatt tak i saken og uenighetene i kjølvannet av vedtaket. Etter at det i 2016 ble funnet ei reinsdyrsimle med skratesjuke i Nordfjella i Sogn og Fjordane, har det vært unntakstilstand i norsk naturforvaltning, skriver bladet.

Johnny Vikne var alene i Villreinnemda for hardangerviddaområdet om å stemme mot årets kvoteforslag, slik HF har omtalt.

Vikne frykter at hastverk er lastverk, og har stilt spørsmål om det finnes en plan B.

– Nedskytingen av villrein i Nordfjella høst og vinter 2017-2018 var en dyretragedie, der bruk av henholdsvis helikopter og snøscooter presset dyrene fra skanse til skanse, sier Vikne til bladet.

Han liker dårlig «matematisk jakt», og mener prøvene bør tas ut over en femårsperiode gjennom ordinær jakt.

Han får støtte av Else-May Botten (Ap) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, selv aktiv villreinjeger på Vidda. Hun har sammen med partifelle Terje Aasland sendt brev til Landbruks- og matministeren der de ber om at planen revurderes.

I en artikkel i Aftenposten skriver professor Atle Mysterud (Universitetet i Oslo), seniorforsker Hildegunn Viljugrein (Veterinærinstituttet) og forsker Olav Strand (Norsk institutt for naturforsking): «Det er framtiden til norsk villrein og annet hjortevilt som i verste fall som står på spill». |