Ordførarane vil ha kjapp bompenge-evaluering

Mange verksemder har fått store ekstrakostnader i samband med at bompengeselskapa er effektiviserte.