Dykkere eksperimenter med kunstfotografering av lyssatte luftbobler i Folkebadet. Foto: Terje Berge