Vidarefører LivOGLyst-programmet i heile Vestland

Lokalsamfunnssatsinga LivOGLyst vert vidareført. No skal heile Vestland med. I mange kommunar har satsinga sett gode og varige spor.