Sikring av Opo ville vært klar i 2019 etter de planene Sunnhordland Kraftlag (SKL) hadde lagt fram i 2015. Anleggstida ville vart til 2019. Opo ville fått en mindre vassføring enn vanlig, Odda ville produsert 180 GWh ekstra kraft. Elva – eller vassdraget – ville hatt mindre vassføring.

En vanntunnel under boligområdene i vestre del av Odda og ned til Sørfjorden ville gått inn i en kraftstasjon som ville ha gitt disse 180 GWh. Det er mye. Sandvinsvatnet ville ha blitt ca. en halv meter lavere. Faren for flom ville vært mye mindre fra Sandvin/Hildal-området og nordover til Vasstun og hele Opo ned mot fjorden. Og jordbruk på gårdsbruk i området ville vært reddet.

Det ble ingenting av noe av det

Men det kom en flott gangveg langs elva. 100 millioner kostet gangvegen.

Det kom imidlertid ingen sikring.

I 2018 kom ny flom. Vi vet hva den kostet. Politikere med dårlig skjult samvittighet ror og håper at «ingen ser dem». Og noen av dem kommer rennende med senkning av Opo i håpløse forslag. Minst en av politikerne ville til og med bygge vanntunnel til 350 millioner kroner med krav om staten skulle betale. Og at det skulle ikke bygges noen kraftstasjon i havnebassenget.

«Vi har latt samfunnet få mer enn nok av våre elver og fosser», ble det sagt. 180 GWh. Det er veldig viktig strøm, særlig nå.

Få opp farten

Nylig kom det nok en rapport om klimaet som i praksis sa at det haster. At vi må regne med nedbør oftere, større flommer, mer styrtregn, elver går over sine bredder. Veger vil bli rasert. Folk som bor langs elva Opo vet at elva er farlig.

Jeg har fått mange henvendelser om dette. Og jeg har fått også til dels sinte henvendelser om «å ville ødelegge» fiskeelva Opo. Noen ganger har jeg blitt skjelt ut diskusjoner og det finner jeg meg i. Men et innlegg fra en tidligere kollega i Facebook var direkte stygt. Ondsinnet.

Klimakrisen fortsetter uansett om laksefiskere er mer opptatt av om laksen kommer tilbake enn de er om sikkerheten til folk som bor langs elva. Inkludert Odda Sjukehus.

Diskusjonen om utviklingen av klimaet er over, vi ser det hver dag, muligens med unntak av de standhaftige – «de siste dagers hellige».

Fare fra nord og sør

Opovassdraget er noe vi kan gjøre noe med. Vi kan sikre oss, og vi vet hvordan. Og vi kunne hatt deler av – og det viktigste – ferdig alt i 2019. Det er verre med det som truer oss fra fjorden. Som kan skje alt fra nå eller om 5000 år. Men det er noe som andre får ta seg av.

Det vil være umulig for en kommune å ha dette hengende som et damoklessverd over seg. Kommunen må planlegge og utvikle seg til tross for en fare vi ikke kjenner.