Måndag klokka 16:00 skal politikarane handsama saka om ny skulesyruktur i Ullensvang. Spørsmålet er om ny skule skal ligga på Aga eller på Hauso. I formannskapet gjekk politikarane inn for Hauso.