– Vi jobber med det

Matte-, engelsk,- og norsklærere landet over mangler påkrevet fordypning i fagene de underviser i. I Ullensvang legges det til rette for videreutdanning.