Vi har sett hvor mye som kan gjøres fra avstand. Det er ingen grunn til at ikke flere som jobber i staten og fylke kan gjøre det i Ullensvang eller i Kvam

Av

Hordaland skal utvikles, ikke fraflyttes.