– Vi har ikkje akkurat valt ein rolegare arbeidskvardag

Nesten eitt år har gått sidan Caroline Steine og Harald Andreassen i Hardanger Fjord Lodge opna gjestegiveriet i Mauranger. Etter ein koronastengt periode, planlegg dei å halda ope for gjestar i sommar. Men med visse restriksjonar.