Vi er ikke enige om en skole - vi er enige om to skoler

Av