Vi bør sette et krav om at Vegvesenet går gjennom dataene sine

Av