Gå til sidens hovedinnhold

– Politikerne bør passe på at ikke nok en faggruppe forsvinner ut av distriktet

Nå blinker det ildrødt Veterinærvaktordningen i fare fra nyttår Sier opp i solidaritet?

Artikkelen er over 3 år gammel

– Hvis det ikke er forursigbarhet fra nyttår og mulighet for å få en veterinær til på permanent basis, sier jeg opp min avtale i solidaritet med Dale.

Kan stå uten veterinærvakt neste år:

Det sier Inger Synnøve Vestrheim. Hennes avtale med Indre Hardanger veterinærvaktdistrikt går ut om tre år.

Ingrid Dales gikk ut i høst, og hun har avvist å signere ny, men tar likevel fremdeles vakter - av hensyn til dyra som trenger bistand og den ene veterinæren (Vestrheim) som fremdeles fungerer i den tredelte ordningen som i praksis er todelt.

Dale understreker at det ikke er snakk om å signere noen ny avtale før de er sikret næringstilskudd fra kommunene.

– Vi har hatt flere møter med kommunene, og vært i dialog. Vi fikk inntrykk av at de har forstått situasjonen, og ble lovet møte for å diskutere etter sommeren. «Etter sommeren» er ikke desember, sier Dale og legger til:

– Det er såvidt vi kan rekke noe før årsskiftet. Selvsagt har vi forståelse for at det er en viss treghet i det politiske systemet, men vi har ventet lenge. Og det skjer lite om vi ikke står på.

– Hva skal til for at dere fortsetter i vaktordningen?

– Vi må ha forutsigbarhet og garanti for driftstilskudd - som må økes, svarer de.

Driftstilskudd fra i år

Som kjent vedtok de tre kommunene i distriktert, Eidfjord, Odda og Ullensvang, etter mye om og men, å gi veterinærene driftstilskudd på 300 000 kroner per del av vaktordningen i 2017-2019. Forutsetningen var at samtlige bidrar med samme beløp.

Vaktdistriktet er stort, med lite inntjeningsgrunnlag. Det skyldes lavt - og stadig synkende husdyrhold. Men det betyr ikke at de dyrene som er her, ikke skal ha tilgang på samme faglige hjelp som om dyretettheten var større.

Veterinærene argumenterte for minimun 400 000, og at det er det minste som må til for å rekruttere nye. Vaktdistriktet på sin side, har hevdet at det strekker seg langt og at det er et stort hopp fra null til 300 ooo i tilskudd.

Det har vært store problem å rekruttere veterinærer som blir værende til den tredje turnusdelen, og for tiden er den som er tilsatt, sykmeldt og har sagt opp fra nyttår.

Nå er Eidfjord på vei ut - og har fått grønt lys fra Voss aust veterinærdistrikt om å få tjenester derfra fra januar 2018 - og en tredel av det kommunale driftstilskuddet i Indre Hardanger vaktdistrikt faller dermed vekk. Det gir også lavere inntjeningsmuligheter for veterinærene som slik mister kunder/pasienter.

Frem til nå har det ikke lykkes veterinærene å få svar på hvordan krisen skal løses.

For nå er en varslet krise et faktum. Blir det ikke en løsning nå, vil for eksempel lamminga gå uten veterinærer i distriktet.

Helkrise fra årsskiftet?

Situasjonen er at distriktet i realiteten bare har en eneste veterinær til å dekke opp den tredelte turnusen for kveld, natt og helg fra årsskiftet.

Norges veterinærforening har ved flere anledninger pekt på at turnusen i distriktet, minst burde være firedelt.

Situasjonen har vært uholdbar over lengre tid, noe både Dale, Vestrheim og Norges veterinærforening har forsøkt å formidle. I lange perioder har de to gått todelt turnus. Det går ut over egen helse og livskvalitet på sikt.

Nå er det et realistisk scenario at de legger ned drift på kveld, natt og helg.

– Politikerne bør passe på at ikke nok en faggruppe forsvinner ut av distriktet, sier Vestrheim.

– Et regionsenter uten veterinær vil få et problem, mener de to og viser til Odda som strategisk plassering for veterinære tjenester for Røldal, Odda, begge sider av fjorden i Ullensvang - og eventuelt Jondal.

Som og viser til at endringer i distriktsgrenser vil komme, blant annet som følge av kommunereformen.

– Men det vil ta tid. Det hadde vært en fordel om Eidfjord kunne ventet. Nå er det om å gjøre å slukke branner fram til kommunesammenslåing og Landbruksdirektorates vurdering av vaktdistriktene, sier Dale.

Både hun og Vestrheim tar til orde for å tenke felles om denne næringen også, slik noen har signalisert for andre felt.

Nok er nok

Nå er nok nok for de to erfarne veterinærene, som gjerne vil stå til tjeneste for både husdyr og kjæledyr i distriktet.

– Vi forholder oss til at kommunene har et lovpålagt ansvar for dyrehelse- og velferd, på lik linje med folkehelsen, sier Vestrheim.

– Det virker som himmel og jord settes i bevegelse når det er manko på leger og sykepleiere. Det er samme ansvar som gjelder for dyrehelse, sier Dale.

De to viser til at det er mye utstyr som kreves for å være del av vaktordningen og kunne tilby veterinære tjenester; der er det ikke forskjell om det er liten eller stor omsetning. Administrasjon hører også med, uansett få eller mange oppdrag.

– Tror dere høyere driftstilskudd vil gjøre at dere får søkere til distriktet?

– Garantert, svarer de to.

Kommentarer til denne saken