Bondelaget ønsker tidsfrist for dødsbu

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Noregs Skogeierforbund og Norges Bondelag ønsker endringar i arvelova slik at ikkje dødsbu, som slepp bu- og driveplikt, kan tvihalde på gardsbruk.