Bondelaget ønsker tidsfrist for dødsbu

Av

Noregs Skogeierforbund og Norges Bondelag ønsker endringar i arvelova slik at ikkje dødsbu, som slepp bu- og driveplikt, kan tvihalde på gardsbruk.