Ny rapport føreslår tre scenarioer og gjer Trolltunga til toppattraksjon som vinteroppleving

Av

Ein rapport foreslår tre moglege framtider for reiselivsnæringa på Vestlandet. Kva veg næringa vel, vil påverka reiselivet i regionen i åra som kjem.