- Haster med å få i gang helårsturisme

Maksgrensen for antall turister er nådd enkelte dager på sommeren, mener lederen av Fjord Norge.