Vestland seier nei til NorthConnect

Vestland fylke rår i frå at det vert gitt konsesjon til NorthConnect for å byggja straumkabel frå Sima i Hardanger til Skottland.