Raja-syskena Abida og Abid, Magnus Takvam og Valérie Perrin er definitivt mellom forfattarvinnarane hjå vaksne lesarar når me ser på lånestatistikkane på biblioteka lokalt. Jørn Lier Horst og Malin Fach toppar leselysta hjå den yngre garde.

Dessutan ligg førarkortopplæring på framandspråk høgt på lista ved ei av avdelingane.

– For vaksne, er interessa for bøker som har vore omtalt i media særs populære, anten det går i romanar eller faglitteratur. I tillegg er seriar populære, både krim og ikkje-krim, og dessutan strikkebøker, svarar avdelingsleiar Erika Alnæs på vegner av biblioteka i Ullensvang når me spør om ei oppsummering for fjoråret.

Når det gjeld den yngre garde, sett bort ifrå biletbøker som alltid er populære, er det populært med detektivbøker på nynorsk og bokmål, og ikkje minst teikneseriar, fortel ho. For dei på mellomtrinnet, er det òg mange populært. Manga er japansk for teikneserie, og er ofte i svart-kvitt, forklarer Alnæs, som diverre må erkjenna at leselysta mellom dei unge ser ut til å søkke jamt og trutt.

– Teikneseriar dreg opp, likeins kortare romanar. Tema rundt det å vera «annleis» og å slita med noko, er det ein del som låner. Ein god draghjelp har me i likskap med bokhandlane fått i bokanbefalingar på TikTok. Bøker som ligg der, m.a. bøkene til Colleen Hoover, vert det raskt etterspurnad etter, legg ho til.

I Eidfjord kommenterer biblioteksjef Timo Knoch at krim framleis dominerer utlån for vaksne og at Detektivbyrå Nr. 2 er kjempepopulær blant borna.

Ullensvang-auke

Ser ein utlånet i 2022 mot året før, koronaåret, har utlånet på Utne gått litt ned. Dette skuldast truleg nedlegginga av Nå filial. Mange av lånarane i krinsen reiser no til biblioteket Odda. På dei andre biblioteka har statistikken gått litt opp. Hovudbiblioteket i Odda står for om lag 50 % av utlåna.

Når det gjeld lydbøker er tal utlån identisk i 2022 og 2021: litt ned i Jondal, Kinsarvik og på Utne, men tilsvarande opp i Odda. Filmutlån har hatt nedgang på ca. 10 % frå 2021, med mest nedgang i Odda og litt på Utne. Utlån lydbøker ligg likt for 2022 og 2021, medan filmar på dvd/BlueRay har gått noko ned (frå 638 til 576). Tidsskriftutlån held seg på same nivå, medan utlån til eksterne bibliotek har dobla seg. Fjernlån frå eksterne bibliotek til lokale lånarar har auka litt, men det er berre halvparten av tal bøker som vert lånt ut eksternt.

Når det gjeld besøk og bruk av biblioteka i storkommunen, er det registeret formidabel auke i Odda og Kinsarvik etter det siste koronaåret. I Odda auka besøket med nær 25 %, medan Kinsarvik har nær 50 % auke. På Utne har det vore stabilt. Alle tal og statistikk for Jondal er ikkje heilt klare.


På topp i Eidfjord

Vaksne:

1. Randi Fuglehaug: Tonedød

2. Kristina Ohlsson: Isbryter

3. Raja, Abid Q.: Min skyld

4. Kristina Ohlsson: Stormvakt

5. Atle Nielsen: Mord og kjærlighet

6. Jarle Sten Olsen: Svarte Engler

7. Veronica Henry: En familieoppskrift

8. Gunnar Staalesen: 2020: post festum

9. Delia Owens: Der krepsene synger

10. Agota Kristof: Den tredje løgnen


Born, lesebøker:

1. Jørn Lier Horst: Operasjon Sommerøya

2. Jørn Lier Horst: Jakten på den siste dinosauren

3. Anne R. Folkestad: Tanntrøbbel

4. Jørn Lier Horst: Operasjon Svartskog

5. Jørn Lier Horst: Operasjon Lurifaks


Born, biletbøker

1. Ida Jackson: Brillebjørn blir storebror

2. Line Halsnes: Tøffe maskiner

3. Felicity Brooks: Fingerfine elefanter

4. Olof Landstrøm: Bø og Bæ i festhumør

5. Mandy Archer: Traktor redder dagen


På topp i Ullensvang

Totalt i kommunen:

Skjønnlitteratur vaksen:

1. Valérie Perrin: Å vanne blomster om våren

2. Lucinda Riley: Mordene på Fleat House

3. Victoria Hislop: August, Victoria Hislop

4. Linn Ullmann: Jente. 1983

5. Åsa Larsson: Fedrenes misgjerninger

Sakprosa vaksen:

1. Abid Raja: Min skyld; en historie om frigjøring

2. Magnus Takvam: Hun skrev for å kunne leve: min mor Marie Takvam

3. Halvor Folgerø: Vestlandsvegar: farlege og spektakulære vegstrekk

4. Håkon F. Høydal: Abida Raja: frihetens øyeblikk

5. Ibrahim abu-Salah: Ny på veien, Førerkortet på arabisk


Skjønnlitteratur barn/unge:

1. Malin Falch: Trollriket (Teikneserie, Nordlys-serien)

2. Jørn Lier Horst: Operasjon Ninja (Detektivbyrå nr 2)

3. Malin Falch: Kråkesøstrene (Teikneserie, Nordlys-serien)

4. Malin Falch: Portaltreet, del 1 (Teikneserie, Nordlys-serien)

5. Jørn Lier Horst: Jakten på enhjørningen


Sakprosa barn/unge:

1. Hokus Pokus ABC

2. Glefsende haier

3. Minecraft: guide til utforsking

4. Anna Fiske: Hvordan er det å være voksen

5. Thomas Aune: Fotballhelter


Jondal bibliotek:

Skjønnlitteratur vaksen:

1. Valérie Perrin: Å vanne blomster om våren

2. Linn Ullmann: Jente. 1983

3. Katrine Wessel-Aas: Familien Winther

4. Dinah Jeffries: Krigens døtre

5. Tracy Rees: Rosehagen


Sakprosa vaksen:

1. Jan Chr. Karlseng: Sjelen: å forstå det viktigste ved et menneske

2. Magnus Takvam: Hun skrev for å kunne leve: min mor Marie Takvam

3. Villmarksinteriør: rustikk og lun villmarksstrikk hus og hytte

4. Abid Raja: Min skyld; en historie om frigjøring

5. Gunnar Danbolt: Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur fra vikingtida til i dag


Skjønnlitteratur barn/unge:

1. Malin Falch: Trollriket (Teikneserie, Nordlys-serien)

2. Malin Falch: Portaltreet, del 1 ((Teikneserie, Nordlys-serien)

3. Malin Falch: Vikingene og orakelet (Teikneserie, Nordlys)

4. Martin Handford: Hvor er Willy?

5. Malin Falch: Bjørnar, et eventyr fra Nordlys

Sakprosa barn/unge:

1. Hokus Pokus ABC

2. Verdens søteste

3. Agnete Husebye: Agnetesh: Agnete hacker voksenlivet

4. Jan Johannessen: Casper, det store steget

5. Sarah Snashall: Hunder og valper


Kinsarvik bibliotek:

Skjønnlitteratur vaksen:

1. Stein Torlef Bjella: Fiskehuset

2. Valérie Perrin: Å vanne blomster om våren

3. Maren Utgaug: Og sånn blei det

4. Randi Fuglehaug: Tonedød

5. Aslkak Nore: Havets kirkegård

Sakprosa vaksen:

1. Abid Raja: Min skyld; en historie om frigjøring

2. Ibrahim abu-Salah: Ny på veien, Førerkortet på arabisk

3. Dagfinn Moe: How to get your Driver’s Licence, Førerkortet på engelsk

4. Lena Fossheim: Veien til førerkortet

5. Leif Ekle: Olgas bok: Et stille liv i arbeiderklassen


Skjønnlitteratur barn/unge:

1. Anna R. Folkestad: Tanntrøbbel

2. Sven Nordqvist: Da katten Findus var liten

3. Jørn Lier Horst: Operasjon Ninja

4. Lars Mæhle: Hvem tegnet bart på maleriet?

5. Bjørn F. Rørvik: Akulytsja-redkovytsja: ta insji istoriji pro aysa j porosjatko (Reven og Grisungen på ukrainsk),


Sakprosa barn/unge:

1. Anna Fiske: Visste du at...? Katt

2. , Anna FiskeVisste du at...? Mygg

3. Stephanie Milton: Minecraft: Håndbok for nybegynnere

4. Kristoffer Kjølberg: Visste du at...? Båt

5. Ingvild Stensland: Fotballboka for jenter


Utne bibliotek:

Skjønnlitteratur vaksen:

1. Johan Therorin: Beinrester

2. Simona Ahrnstedt: Bare litt tid

3. Jørn Lier Horst: Grenseløs

4. Gaute Heivoll: Forklaringen

5. Åsa Larsson: Fedrenes misgjerninger

Sakprosa, vaksen:

1. Magnus Takvam: Hun skrev for å kunne leve: min mor Marie Takvam

2. Abid Raja: Min skyld

3. Diana Darke: Huset i Damaskus: En fortelling om Syria

4. Pusten: Hvordan puste deg trygg, sunn og avslappet

5. Kapka Kassabova: Grensen: en reise til Europas utkant


Skjønnlitteratur barn/unge:

1. Alexander Kirkwood Brown: Draugens vrede

2. Inger Johanne Sæterbakk: Rundt jorda og tilbake igjen

3. Rune F. Hjemås: Ei bror i verdsrommet

4. Akira Toriyama: Dragon ball

5. Odin Helgheim: Fimbulvinter


Sakprosa barn/unge:

1. Bår Stenvik: Ti utrulege oppfinningar

2. Suzanne Kaluza: Hvorfor har vi ikke president i Norge? og 52 andre ting du lurer på om politikk

3. Anne Østgaard: Kropp er topp for barske barn

4. Anders Totland: Pest og plage -verdas verste pandemiar

5. Victor Sotberg: Bare Victor


Odda bibliotek:

Skjønnlitteratur vaksen:

1. Valérie Perrin: Å vanne blomster om kvelden

2. Agnes Lovise Matre: Til døden

3. Victoria Hislop: August

4. Lucinda Riley: Mordene på Fleat House

5. Garry Disher: Dragemannen

Sakprosa, vaksen:

1. Abid Raja: Min skyld

2. Håkon F. Høydal: Abida Raja: Frihetens øyeblikk

3. Magnus Takvam: Hun skrev for å kunne leve: min mor Marie Takvam

4. Mímir Kristjánsson: Mamma er trygda

5. Erika Fatland: Grensen: en reise rundt Russland : gjennom Nord-Korea, Kina, Mongolia,

Kasakhstan, Aserbajdsjan, Georgia, Ukraina, Hviterussland, Litauen, Polen, Latvia,

Estland, Finland og Norge samt Nordøstpassasjen


Skjønnlitteratur barn/unge:

1. Kyprians hemmelighet (Spilledåsen 2) Gijé

2. Malin Falch: Kråkesøstrene (Nordlys 3)

3. Jørn Lier Horst: Jakten på enhjørningen

4. Malin Falch: Vikingene og oraklet (Nordlys 2)

5. Ruth Lillegraven: Mysteriet på fjorden

Sakprosa barn/unge:

1. Philip Steele: Eksotiske egyptere

2. Minecraft: drager og monstre,

3. Katie Daynes: Spørsmål og svar om dinosaurer

4. Hanne S. Finstad: Forskerfabrikken: morsomme eksperimenter du kan gjøre hjemme

5. Min første engelskbok