Vel og bra for fotball, men har ein planlagt for andre idrettar?

Av

Kunstgras og einsidig idrettsliv