Veksten i arbeidsløysa flatar ut - 387 er heilt arbeidsledige i Ullensvang

Etter ei historisk vekst i arbeidsløysa dei siste vekene, ser veksten no ut til å flate ut.