Vekst igjen for A Utvik

Etter flere år med fallende omsetning, var det i fjor igjen vekst for boligbyggeren A Utvik AS.