Statens vegvesen har hatt dialog med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) om tiltak mot usikkerheter og utfordringer.

Vegvesenet er blitt kjent med at enkelte entreprenører i vinterdriften har fått, eller kan få, problemer med likviditeten, heter det i en pressemelding onsdag.

Først og fremst skyldes dette økte utgifter til drivstoff, får NTB opplyst.

– Det er viktig at vi sikrer forutsigbarhet og likebehandling på en profesjonell måte, innenfor kontraktenes rammer. Det er kontrakten som regulerer kontraktsforholdet, deriblant risikofordeling, endringer og lønns- og prisstigning (LPS), sier Bente Johnsen Aase, avdelingsdirektør for kontrakt og marked Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Derfor gir Vegvesenet blant annet entreprenørene allerede nå mulighet til å fakturere a konto, altså delinnbetaling av den ventede kostnaden, for første kvartal 2022. Men de har ikke mulighet til å utbetale forskudd, understreker avdelingsdirektøren.

Satsene er satt til 2,50 kroner per kjørte brøytekilometer og 1,25 kroner per minutt med strøing. Løsningen gjelder kun for riksveier.