Vegen vert stengd ein månad: - Det vert betre og sikrare

Rett nord for Agatunet, midt mellom to nabogardar til tunet, ein på oppsida av vegen og ein på nedsida, er brua med asfaltdekke teke vekk. Arbeid er på gang for å utbetra og sikra området.