Ynskjer å laga testtunnel på vidda og bidra til rassikring i Odda

Med det nye tunnelkonseptet Roadcap håpar gründerar på fortgang i ras- og vintersikring av norske vegar.