Vedtok tiltakspakke for næringslivet i krisetid: – Veldig Odda-fokusert

Ullensvang kommunestyre godkjente onsdag ei rekkje tiltak for næringslivet som følge av koronakrisa.