Vedtok handlingsplan for bustad

Kommunestyret i Ullensvang vedtok onsdag ein plan med tiltak for å samarbeide betre og ha eit meir tverrfagleg fokus på bustadarbeid.