«Ved vedtak om samla skule på Aga eller Hauso så vil det i stor grad binde opp budsjettet for kommunen i fleire år»

I forbindelse med at saka om skulestruktur på vestsida i Ullensvang blei lagt ut på høyring, fekk administrasjonen i kommunen også i oppdrag å svare på spørsmål frå dei folkevalde. Her er det dei spurde om - og kva administrasjonen svarte om alt frå skuleveg til basseng.