Naturvernforbundet, DNT og Bergen og Hordaland Turlag har i over 30 år engasjert seg for å bevare Øystesevassdraget.

– Vi takker regjeringen og et enstemmig storting som i dag gjorde det endelige og etterlengtede vedtaket om å verne Øystesevassdraget. Det har vært en lang vei fram til dette, men nå føler vi oss trygge på at dette vassdraget skal få renne fritt i all overskuelig framtid, til glede for veldig mange, sier DNTs styreleder Per Hanasand.

Vedtaket ble feiret på Miljøhuset i Oslo tirsdag. Med på feiringen var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Det er ikke hver dag man kan feire utelukkende positive naturvernsaker. Særlig ikke i en verden som ser ut til å gå feil vei. Det er første gang på ti år at et vassdrag får varig vern, sa han.