Varsler eigedomsoverføring i vinter

Ullensvang kommune har intensjon om å gjennomføra formell eigedomsoverføring av importkaia i løpet av 2020/2021. Arbeidet er starta.