Ullensvang kommune har lagt ut ei oppdatering av covid-19 forskrifta. Denne var gjeldande frå 16. november 2021 kl. 24:00, og inneber mellom anna testplikt for uvaksinerte personar over 18 år.

Vidare står det følgande:

I ny § 7a innføres en plikt for person over 18 år som har vært i nærkontakt med person i samme husstand eller tilsvarende nære som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, til å teste seg hver dag med antigen hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test, i syv dager fra nærkontakten fant sted. Testplikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte. Der den bekreftet smittede ikke har symptomer på smitte skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg syv dager fra den smittede testet positivt første gang.

Testplikt gjelder ikke for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jf. § 3 sjette ledd, eller som ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 12 måneder etter prøvedato, jf. § 3 femte ledd nr. 3.

Person med testplikt som tester positivt med antigen hurtigtest skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å ta PCR-test.