- Varsel om kort straumstans på om lag eitt minutt søndag 4. april om lag klokka 23:00 for kundar mellom Skipparvik og Hauso. Anlegg må reknast som straumførande under heile utkoplingsperioden, skriv Hardanger Energi Nett AS i ei melding til innbyggarane på vestsida av Sørfjorden.